Lucka 9

Curious Islands julkalender 2020

Ofta är det värdefullt att starta ett möte eller en workshop med en “Check-in”. Enklaste sättet är att ställe en fråga som alla får svara på i tur och ordning. Frågan kan vara lättsam, för att göra det snabbt, enkelt och lustfyllt. Eller så kan den vara djupare och personligare, för att skapa reflektion och bygga relationer och tillit. Den kan ha fokus på “nuet” eller den kan hjälpa sätta fokus på målet med workshopen. Du väljer. Allt beroende på situation och intention. En bra önskad utkomst är att “alla har pratat” tidigt på workshopen. Det underlättar för deltagarna att vara mer delaktiga i de följande samtalen och övningarna.

Lika värdefullt är det att avsluta med en “Check-out”. Den kan göras på samma sätt. Här kan du exempelvis välja en fråga som hjälper deltagarna att mentalt sammanfatta det viktigaste från workshopen. Den blir ett bra verktyg för att “stänga” workshopen.

Som ett bonus-tips, kan du dessutom tänka dig en båge mellan starten och avslutningen, så att Check-in och Check-out, hänger ihop, och knyter ihop det hela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *