Lucka 8

Det grafiska alfabetet består av enkla tecken som man kan sammanfoga till enkla bilder. Det handlar inte om konst utan om kommunikation, det är inte viktigt att det är snyggt utan att det förmedlar ett budskap. Titta på koppen i bilden, det råder ingen tvekan om att det är en kopp och den är enkel att rita med ett fåtal penndrag.

Prova att rita någonting du har omkring dig, börja med något som går lätt att bryta ner med hjälp av det grafiska alfabetet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *