Vad är Curious Island

Vi tänker på Curious Island som “vår ö”, det är en ö där det finns möjlighet att träffa andra Curious Island ö-bor, där man kan ladda batterierna och få saker gjort. Vi vill att ön ska vara en naturlig mötesplats för både våra konsulter och våra kunder. Här arbetar vi enskilt tillsammans och här tar vi Curious Island framåt som företag!

Curious Island är en ö för konsulter som värderar:

  • Gemenskap – vi gillar att umgås med andra som delar våra värderingar
  • Samarbete – vi tycker om att göra saker tillsammans, både i uppdrag och för Curious Island – pengar är inte allt!
  • Frihet – vi vill bestämma över vår egen tid och våra egna uppdrag (och våra intäkter)
  • Värde ur kundens perspektiv – viktigast för oss alla är att vårt arbete ger värde för alla inblandade
  • Kompetens – vi är duktiga på det vi gör och vi vill fortsätta utvecklas, både som personer och konsulter

Vi tror att de här värderingarna leder till både personlig trivsel och Curious Islands framgång.
Det vi försöker hitta är helt enkelt att besvara frågan “hur kan vi få full frihet (som egenkonsulter) OCH känslan av samhörighet som det innebär att vara en del av en större helhet (att vara anställd på ett bolag med fler likasinnade).