Curious Island DNA

Curious Island är ett konsultföretag med säte i Malmö. Vi strävar efter att vara ett företag utöver det vanliga och det innebär bland annat:

  • Vi har inga anställda konsulter och planerar inte att ha det heller.
  • Vi har inga formella chefer eller VD, däremot har vi ansvarsområden som vi roterar varje kvartal. Alla kan vara med och fatta beslut och  driva initiativ inom alla områden, bara för att man är ansvarig för ett område kan man inte bestämma vad som helst utan samtycke!
  • Curious Islands huvudsakliga syfte är att vara ett hem för konsulter som vill ha någonting annat än vad vanliga bolag kan erbjuda, framförallt gemenskap! Vi tror stenhårt på att om människor trivs, utmanas och känner sig hemma kommer allt annat att lösa sig.
  • Curious Island tjänar inga pengar på sina konsulter, alla pengar som konsulterna betalar för sitt medlemsskap går tillbaka till dom i en eller annan form (tex utbildningar, kontoret, gemensamma aktiviteter etc).
  • Våra konsulter är 100% självständiga, de kan göra precis vad de vill så länge det inte går emot våra grundvärderingar eller skadar vårt namn. Det är upp till var och en att bestämma vilka uppdrag de vill ta och till vilket pris.

Vi har i grund och botten kopierat Crisps DNA, men eftersom vi just nu är i en uppstartsfas har vi valt att bara använda oss av de delar som ger mening för oss just nu. Vi har också gjort några förändringar som vi tycker passar för oss i den fas vi är i just nu.

Innehåll

Styrande principer – det som styr det mesta på Curious Island.
Vad är Curious Island – syftet med företaget
Hur funkar Curious Island – beskrivning av vår modell och våra principer
Varför vi tror på det – våra personliga tankar kring Curious Island
Kärnan i vårt DNA
Ansvarsområden (roller) – vi tycker att det är viktigt att Curious Island kommer framåt och det görs till stor del i våra fyra annvarsområden.
Dashboard – how do we see the big picture?
Happiness index – how do we know if we are succeeding?
Den ekonomiska modellen – hur flyter pengarna genom systemet?
Beslutsfattande – hur fattar vi beslut om det inte finns några chefer?
Rekrytering – hur tar vi in nya kollegor?
Samarbete och kommunikation – hur arbetar vi tillsammans, hur kommunicerar vi och hur tar vi oss framåt?
Vår verksamhet – vilken sorts uppdrag arbetar vi i?
Vision – vad vill vi med Curious Island och hur arbetar vi för att nå dit?
Försäljning – hur funkar det på Curious Island?
Curious College – hur kompetensutvecklar vi oss?
Medlemskontrakt – hur ser kontraktet ut mellan våra konsulter och Curious Island?
Varumärkesväxande – hur odlar vi varumärket Curious Island?