Becoming an Agile Coach

Becoming an Agile Coach är vår mest omfattande kurs. Den löper över sex månader och omfattar 4×2 dagars utbildning med tuffa hemuppgifter mellan sessionerna.

Kursen täcker:

 • Agile och Lean Fundamentals
  • Vad är det Agile Manifestet och hur kan jag använda det praktiskt
  • När använder man Lean och när använder man Agile?
  • När funkar Agile som bäst?
  • Problemlösning i olika former
 • Visualisering
  • Det visuella alfabetet – alla kan rita!
  • Grundläggande visuell facilitering
  • Värdeströmsanalys
 • Facilitering
  • Hur designar man en workshop?
  • Hur förbereder och genomför man en workshop?
  • Hur får jag mina retrospekt att bli fantastiska?
 • Coaching
  • Grundläggande coaching
  • Coachning som facilitering
  • Vikten av kropsspråket
  • Använda ord på rätt sätt
 • Team-dynamik och Ledarskap
  • Vad bör jag tänka på som ledare för en grupp människor
  • Hur funkar team-dynamik egentligen?
  • Olika modeller att se på team
 • Continuous Improvement
  • Grundläggande Toyota Kata
  • Förändra med experiment
  • Använda Värdeströmsanalys för att driva förändring
  • Förändring på organisationsnivå

Kursen kör vi med oregelbundenhet, när vi har tillräckligt många intresserade helt enkelt. Är du intresserad kan du skicka ett mail till oss och tala om det!